• / Nyheter
  • / Kraftig förbättring av Lidingös företagsklimat

Kraftig förbättring av Lidingös företagsklimat

Lidingö klättrar till plats 15 av 290 i årets version av Svenskt Näringslivs årliga ranking av kommunernas företagsklimat. Centerpartiet Lidingö ser mycket positivt på utvecklingen, men pekar också på att förbättringspotential finns.

Totalt klättrade Lidingö hela 40 placeringar på rankingen över företagsklimatet i kommunerna, från plats 55 till plats 15. Bland annat har man klättrat 137 placeringar i delomdömet ”kommunpolitikers attityder till företagande” till plats 70. Patrik Buddgård, gruppledare, kommenterar:

”Det är glädjande att se att Lidingö har gjort så stora framsteg i att skapa ett blomstrande företagsklimat, mycket tack vare Lidingö Näringslivs hårda arbete. Vi ser att staden har implementerat flera förslag som vi stöttat, såsom att göra det lättare för företagare att hitta en väg in i kommunen och få service, något som varit oerhört viktigt under pandemin. Man har också tittat på en detaljplanutredning för utökade verksamhetslokaler i Stockby företagsområde, något som vi också tidigare har lyft för att stötta företagare på ön”.

Emellertid pekar Centerpartiet på att det fortfarande finns vissa områden där förbättringar måste göras. Lidingö hamnar på plats 128 i ”dialog mellan företag och kommunens beslutsfattare” och plats 130 i ”information till företag”. Patrik Buddgård fortsätter:

”Det är glädjande att vi klättrar, men de låga placeringarna som berör dialog och information mellan politik och företagare visar på att det fortfarande finns mycket att jobba på. Centerpartiet har länge påtalat att det finns ett underskott av just dialog mellan bland annat företagare och politiker på ön. Även om politikerna är välvilligt inställda till företag, måste vi också bli bättre på att inkludera dem i relevanta beslutsprocesser såsom detaljplaner till hur staden kan uppmuntra fler att starta eget. Här har alla partier en bakläxa att göra.”