Rapport från fullmäktige: Heta diskussioner om Lidingös utveckling i stadsbyggnadsfrågor

Efter sommaruppehåll var det återigen dags för de folkvalda ledamöterna i kommunfullmäktige att mötas och diskutera aktuella frågor. Att ta fram en ny översiktsplan väckte en het och lång debatt. Även kollektivtrafik och solpaneler avhandlades.

Då augustisammanträdet uteblev på grund av få ärenden, var detta första gången fullmäktige sammanträdde sedan juni. Lidingös politiska majoritet (M, LP, L och KD) har föreslagit att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan ska visa hur stadens mark ska användas långsiktigt, alltså exempelvis för bostadsbyggande, infrastruktur och företagsytor till exempel. Centerpartiet tycker det är bra att en ny översiktsplan tas fram men menar att det bör göras i bred enighet i fullmäktige för att planen ska hålla över flera mandatperioder.

Patrik Buddgård (C) tryckte mycket på att översiktsplanen borde tas fram på ett transparent sätt där man inkluderar Lidingöbor, föreningar och företag. Vidare anser Centerpartiet att Lidingö ska utvecklas så att man bevarar småstadskänslan. Patrik Buddgård, gruppledare (C), sa att ”om utveckling sker i villakvarteren ska detta ske i samklang med den äldre bebyggelsen”. I övrigt vill Centerpartiet att man bygger blandade boendeformer från småhus till hyresrätter, så att allt från barnfamiljer till de unga kan bo kvar på ön.

Emellertid var det inte bara här som ledamöterna var debattsugna. Det uppstod en lång diskussion om huruvida man ska kräva solpaneler på hus i kulturområden. Centerpartiet menar att solpaneler ska vara bygglovsbefriade. Patrik Buddgård menade också att det är en inskränkning i äganderätten att Lidingöbor inte själva ska få avgöra om de vill göra en insats för klimatet genom solenergi på sina egna fastigheter. Solpanelerna är reversibla, vilket betyder att de kan tas ned mycket enkelt utan att det lämnar några spår på fastigheternas fasader. Därmed borde inte bygglov krävas.

Sammanfattningsvis var det många heta diskussioner. Centerpartiet kämpade på för att Lidingö ska utvecklas småskaligt, och för att låta Lidingöbor vara med och göra en god gärning för klimatet utan för mycket byråkrati och krångel.