Rapport från fullmäktige: Livliga diskussioner om idrottens framtid på ön

Under måndagens kommunfullmäktigesammanträde fördes en livlig diskussion om hur politiken kan ge idrotten så gynnsamma förutsättningar som möjligt. Man beslutade också om att instifta ett pris till minne av Gustav Dalén, för att lyfta goda lokala exempel av innovationsförmåga och entreprenörskap.

Till mötet hade Centerpartiet lagt en interpellation om att Lidingö måste ta ett helhetsgrepp om idrotten. Lidingö kallar sig för hälsans ö, men för att Lidingöborna ska ha en god hälsa måste de ges bra förutsättningar att kunna utöva sport och idrott. Det har de inte idag. Centern presenterade tre åtgärdsförslag för detta:

  1. Utveckla samarbetet med Lidingö idrottsråd
  2. Håll nere avgifterna för idrott samt skapa idrottsbidrag
  3. Ta helhetsgrepp i satsningar på nya idrottshallar och -ytor

Den styrande majoriteten instämde i flera av Centerpartiets förslag och erkände också att man har en ”anläggningsskuld”, det vill säga, att man inte har byggt tillräckligt med nya idrottshallar och -ytor under de senaste decennierna. Detta är något som Centerpartiet har pekat på under lång tid och vi uppskattar majoritetens självinsikt. Emellertid ser Centerpartiet att det finns en tydlig skiljelinje mellan Centern och majoriteten; Centerpartiet ser att det främst är Lidingö stads ansvar att investera i idrotten, medan majoriteten tycker att föreningarna ska bära kostnaderna själva - däribland att investera i nya hallar. Något som väldigt få föreningar har ekonomin att kunna göra. Debatten präglades i övrigt av en mycket god och trevlig ton, vilket uppskattades av både deltagare och åhörare.

Till minne av Gustaf Dalén, Lidingöbon som grundade AGA, föreslog den styrande majoriteten att instifta ett pris till hans minne för att lyfta lokala exempel på innovationsförmåga och entreprenörskap. Centerpartiet har sedan länge lyft entreprenörer som de riktiga samhällsbyggarna, som skapar jobb och välstånd i Sverige. Därför gläds vi åt detta initiativ som vi också röstade ja till.