C: Utveckla våra närområden när fler jobbar hemifrån

Sticklinges ekskogar där Centerpartiet vill inrätta naturreservat.

På grund av pandemin har många Lidingöbor fått växla om till att arbeta eller studera hemifrån. Då är det viktigt att det ska vara lätt att ta sig fram på öns vägar, men också att vi har en välvårdad närmiljö för rekreation. Därför satsar vi i Centerpartiet på framkomlighet och att värna öns grönområden i vår budget för 2021.

Även 2021 ser ut som ett år där vi spenderar mer tid på hemmaplan. Vi går, cyklar och åker bil mer i våra hemkvarter än tidigare. Då är det viktigt att vi trivs i våra närområden.

Idag sker snöröjning av trottoarer bara på ena sidan av gatan i flerbostadsområden. Det vill vi ändra, så att trottoaren alltid plogas om det finns portar längs gatan. Inför 2021 har den styrande majoriteten (M, LP, L och KD) valt att slopa saltsopning av gång- och cykelvägar vintertid. De har också valt att dra ned på underhåll av promenad- och löpspår samt skötsel av friluftsbaden. Detta tycker vi är fel, när fler är hemma och är ute i vår natur, samt när vi vill att fler ska gå eller cykla istället för att åka buss för att minska smittspridningen. Därför satsar vi på att behålla saltsopning och på underhåll av spår, leder och friluftsbad.

Många Lidingöbor har också använt öns grönområden för rekreation under pandemin, vilket belyser hur viktig öns natur är. Därför vill vi skydda mer natur för framtida generationer genom att inrätta naturreservat i Mölna ängar och Kottla Gård, i Elfviksskogen och ekskogar i Sticklinge. Vi vill även att fokus för skogsvården ska vara just att värna rekreation och biologisk mångfald – inte ekonomisk vinst. Vi vill höja ambitionerna i arbetet för att främja pollinering. Våra bin är livsviktiga för vår matproduktion. Vi måste göra allt för att hjälpa dem!

När även 2021 ser ut att bli ett år där vi spenderar merparten av vår tid på hemmaplan, är det viktigare än någonsin med trivsamma närmiljöer. Vi i (C) ser detta, och satsar därför stort på att utveckla närmiljön och skydda vår natur.

Fredrik Wesslund (C), talesperson teknik och infrastruktur

Gabor Sebastiani (C), talesperson stadsbyggnad

Filip Svartengren (C)

Lilian Becker (C)

Här kan du läsa budgeten i sin helhet. , 682.8 kB.