Tack Lilian och Ulf!

Lilian Becker och Ulf Weidling har valt att vid årskiftet lämna sina förtroendeuppdrag i staden. De har gjort fantastiskt fina insatser för Lidingöborna och Centerpartiet Lidingö under många år. Vi hoppas att de fortsätter hjälpa oss från kulisserna i framtiden!

Lilian Becker lämnar nu miljö- och stadsbyggnadsnämnden efter att varit Centerpartiets representant i flera decennier! Gruppledare Buddgård säger:

"Jag är så imponerad över Lilian som fört Centerpartiets talan i så många år. Hennes engagemang för närmiljön och naturen har betytt mycket. Hon har varit med i kampen för Kottlasjöns vattenkvalitet, emot bebyggelse av väg precis intill Kottlasjön och för utökade naturreservat till exempel!"

Ulf Weidling lämnar teknik- och fastighetsnämnden, fullmäktige och Käppalaverket. Buddgård:

"Ulf är en stor tillgång med sitt stora kunnande inom teknik och infrastuktur! Vilket arbete han gjort för att stoppa både överexploatering i Torsvik och slöseri med skattemedel när tunnelförslaget var uppe för Södra Kungsvägen."

"Jag vill å hela Centerpartiet Lidingös vägnar tacka för ert arbete och engagemang! Vi hoppas verkligen att ni finns kvar i kulisserna så vi andra kan fråga er om råd när vi behöver! Tack!"

Här kan ni se Centerpartiets representation i nämnderna 2021.