Rapport från fullmäktige: Centerpartiet skördade många vinster i miljöfrågorna

Måndag den 21 december var det dags för årets sista kommunfullmäktige på Lidingö. Eftersom många ärenden sköts upp från föregående möte, var ärendelistan mycket lång. Mötet skedde digitalt, och efter en del teknikstrul inledningsvis blev det många heta debatter.

Centerpartiet hade flera ärenden på dagordningen som kom att diskuteras. Inledningsvis diskuterades vår interpellation om hur vi höjer kompetensen bland hemtjänstpersonalen. Att arbeta inom hemtjänsten kräver att man hela tiden är beredd på att lösa nya problem som kan uppstå och ta hand om människor som har olika behov. Att man då fått möjlighet att få rätt kompetens är därför avgörande. Kajsa Kronlund (C), ledamot kommunfullmäktige och omsorgs- och socialnämnden kommenterade:

”Även om hemtjänstutförarna har ett ansvar att löpande vidareutbilda sin personal, menar vi i Centerpartiet att det inte görs tillräckligt. Och ärligt talat, få av oss som hör det här skulle själva acceptera att få vård av helt outbildad personal, och det är därför orimligt att vi accepterar det för våra äldre.”

Det blev även stor diskussion om miljöprogrammet. Vi menade att miljöprogrammet skulle återremitteras, eftersom att det var alldeles för smalt och inte inkluderade fler aktörer som berörs av hållbarhetsarbetet. Patrik Buddgård (C), kommenterade:

”Kommunen själv kan inte ordna hållbarhet eller ett klimatsmart samhälle. Därför tycker vi att det är helt fel att hållbarhetsprogrammet bara fokuserar på stadens interna arbete. Vi vill se ett hållbarhetsprogram för hela geografiska området Lidingö, där man inkluderar Lidingöbor, näringsliv och civilsamhälle”.

Därutöver debatterades också vår motion om att utöka befintliga naturreservat, men också att skapa nya. Vi vill utöka naturreservaten i Långängen-Elfvik, runt Kottla samt instifta ett nytt i Sticklinge för att skydda ekskogarna. Glädjande är att majoriteten valde att lyssna på oss! Nu ska man utreda nya naturreservat. Centerpartiet gör skillnad! Här kan man läsa mer om detta.

Sist men inte minst behandlades också vår motion om en plan för laddinfrastruktur på Lidingö. Vi i Centerpartiet menar att det här är en så viktig fråga att den behöver behandlas för sig, inte som en del av parkeringsplanen som majoriteten vill. Andelen el- och hybridbilar kommer att öka markant de kommande åren på ön, så vi ville att Lidingö tog ett krafttag och satsade på detta redan nu. Vår motion besvarades och visst arbete inleds i nämnden. Vi kommer trycka på för att det verkligen ska bli en ordentlig laddinfrastruktur.

Efter nästan tre och en halv timme avslutades sammanträdet. Centerpartiet avslutar året med att glatt konstatera att vi lyckats påverka majoriteten i många avgörande frågor. Med detta vill vi önska en god jul och gott nytt år till alla Lidingöbor!

Här kan du se hela fullmäktigesammanträdet i efterhand.