C vill förstärka kommunens företagsservice

I Näringslivets regelnämnds granskning av kommunerna framkommer långa handläggningstider på Lidingö, att Lidingö saknar servicegaranti samt att kommunen fakturerar i förväg. Det föreslår Centerpartiet i en motion att staden åtgärdar och ändrar.

Lidingö saknar servicegaranti både gällande serveringstillstånd och bygglov enligt Näringslivets regelnämnds kommungranskning. En servicegaranti innebär att staden åtar sig att fatta beslut inom en viss tid efter ansökan. Det är viktigt dels för planeringsmöjlighet för företagen, dels för att minska handläggningstiderna.

På serveringstillstånd har Lidingö en handläggning på 8 veckor 2020 jämfört med snitt i länet på 6,6 veckor. Stockholm har 1 vecka och Österåker 3 veckor 2020 som två exempel som lyckats bättre. Gällande bygglov är Lidingö sämst i länet av de som svarat. Ett normalt bygglovsärende på Lidingö har åtta veckors handläggning medan exempelvis Danderyd har 1 vecka. Snittet i länet är på 3,7 veckor. Tor von Sydow, näringslivspolitisk talesperson för Centerpartiet säger:

”För oss är öns näringsliv en grundbult för en trivsam kommun med småstadskänsla. Att kunna gå till restaurangen på hörnet eller sin lokala handlare med kunskap och god service är av stort värde som Lidingö som kommun ska uppmuntra och underlätta. Det är genom ett näringsliv som utvecklas som Lidingö kan förbättras och som våra gemensamma skatteintäkter till skola och omsorg kan växa. Därför vill vi se åtgärder för att förbättra företagsklimatet på ön ytterligare.”

Förutom minskad handläggningstid och servicegaranti vill Centerpartiet att staden börjar med efterdebitering av faktiskt arbete när det gäller kontrollavgifter. Det är orimligt att staden tar betalt i förväg utifrån schabloner oavsett vilket arbete som läggs ner.

Centerpartiets förslag:

  • införa servicegaranti på serveringstillstånd och bygglov.
  • att kommunstyrelsen får i uppdrag att minska handläggningstiderna för bygglov och serveringstillstånd.
  • att kommunen inför efterdebitering baserat på arbetsinsats gällande serveringstillstånd, livsmedelskontroll och miljöfarlig verksamhet.
  • att kommunen inför ett maxtak för vad ett företag kan behöva betala i kontrollavgift.

Läs motionen här. , 67.1 kB.