C vill satsa på hemtjänsten

I sitt förslag till budgetdirektiv satsar Centerpartiet på kvalitén i hemtjänsten med en penguppräkning som är 2,4 mnkr högre än majoritetens samt kompetenslyft med tillskott på 8 mnkr i två år. Förutom hemtjänsten satsar partiet extra på miljö och klimat, sommarjobb samt förskolan. På kommunstyrelsen antogs majoritetens förslag och Centerpartiet reserverade sig.

Hemtjänsten har under året fått stor kritik för försämrad kvalitet. Centerpartiet vill höja kvaliteten på hemtjänsten. Gruppledare Patrik Buddgård (C) säger:

”Hög kvalité i hemtjänsten har du rätt till som äldre. Vi ville därför satsa på högre penguppräkning 2021 samt utökade satsningar på kompetensutveckling både för fler undersköterskor och möjligheter för personal med behov att utveckla sin språkkunskap i svenska. Vi vill också se ett nytt utbetalningssystem som premierar de utförare som uppnår högre andel utbildade undersköterskor inom hemtjänsten.”

”Dessa satsningar skulle ge ett kompetenslyft inom hemtjänsten över hela ön och vi vill med extra penguppräkning ge kommunala hemtjänsten möjlighet till nystart. Idag riskerar den kommunala hemtjänsten att tappa kunder till de privata alternativen.”

Förutom hemtjänsten satsar Centerpartiet extra på miljö och klimat med bland annat program för hållbart byggande. Partiet satsar även på förskolan med extra höjning av socioekonomiska pengen samt återställande av tidigare neddragning av öppna förskolan. C vill även se kommunal satsning på sommarjobb och sommarlovsentreprenörer.

Centerpartiets budgetdirektiv:

  • Extra penguppräkning hemtjänsten 2,4 mnkr
  • Kompetenslyft hemtjänsten 8 mnkr 2021 samt 2022
  • Utökning socioekonomisk peng förskolan 1,3 mnkr
  • Återställande öppna förskolan 0,3 mnkr
  • Sommarjobb och sommarlovsentreprenörer 1 mnkr

Läs hela förslaget. , 448.8 kB.