Fullmäktige juni: Tillfälliga lättnader för företag

Under fullmäktige i juni beslutades om lättnader för företag vilket Centerpartiet välkomnade och stöttade. Vi lyfte även behov av undersökning av miljökonsekvenser i Kyrkviken med de massorna som läggs i Ekholmsnäsbacken. Elevhälsan diskuterades även med stor enighet om dess vikt för elevers välmående.

Patrik Buddgård, gruppledare sa angående beslut om stöd till näringslivet:

"Centerpartiet vet att samhällets välstånd skapas genom företagens växtkraft och möjlighet att utvecklas och bidra till arbetstillfällen och skatteinkomster. Det är därför väldigt viktigt att stödja företag och näringsliv genom pandemin och här har Lidingö stad gjort många goda insatser under pandemin tillsammans med Lidingö Näringsliv. De två förslag som nu ligger för beslut om tillfällig avgiftsfrihet rörande tillsyn enligt alkohollagen och halverad avgift för uteserveringar på stadens mark är två förslag som Centerpartiet stödjer fullt ut. De är extra viktiga då konferens och restauranger är två hårt drabbade branscher under pandemin."

Centerpartiet ställde även en fråga om massorna i Ekholmsnäsbacken där vi skulle vilja se att kommunen var mer proaktiv för att kontrollera kvaliteten på massorna för att säkra att det inte ytterligare försämrar vattenkvalitetén i Kyrkviken, som redan idag är undermålig.

I diskussion om #tystiklassen lyfte Caroline von Seth vikten av elevhälsan och att ta