Tre frågor till Julian Kaijser

Julian Kaijser har lett Centerpartiet i kyrkan på Lidingö under fyra år. Han berättar om kostnadsfri konfirmation, kamp för diakonin och varför du ska rösta i kyrkovalet den 19 september!

Vad har Centern åstadkommit?

Under mandatperioden har vi i Centergruppen bland annat arbetat för att barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras. Detta har bidragit till att samtliga konfirmationsläger i församlingen nu är avgiftsfria och att alla Lidingös ungdomar på så sätt ges möjlighet att bli konfirmerade, utan att det blir en kostnadsfråga. Avgiftsfri konfirmation var vår huvudfråga inför förra kyrkovalet och det känns därför särskilt kul att det nu införts och att resultatet dessutom blivit att församlingen har fler som söker konfirmationsläger än någonsin tidigare.

Vi har också verkat för att anslagen för kyrkans sociala arbete (diakonin) inte ska minskas. Trots att vi under fjolåret inte lyckades samla en majoritet bakom vårt budgetförslag om att behålla samma nivå på bistånd till de mest utsatta, budgeterades ändå en klart högre summa för det ändamålet i den slutgiltiga budgeten gentemot i det initiala budgetförslaget.

Jag är också glad och stolt över att vi, tillsammans med de andra nomineringsgrupperna, beslutat om att starta upp en grupp för internationellt arbete och att församlingen har utvecklat kontakten med Ansgarskyrkan i Lidingö centrum

Vad har varit roligast?

Det har varit förvånansvärt roligt att verka som förtroendevald i Lidingö församling och det är något som jag varmt rekommenderar till alla som är intresserade av församlingen. För min del tycker jag att styrelsearbetet i kyrkorådet har varit särskilt givande och intressant med många lärdomar kring bland annat fastighetsfrågor, budgetberedning, arbetsmiljö, rekrytering av personal och mer därtill. Stämningen på mötena är alltid mycket god och jag känner mig tacksam mot alla förtroendevalda och personal som delat med sig av sina klokheter och erfarenheter till mig som varit helt ny i de här sammanhangen.

Varför är det viktigt att rösta i kyrkovalet?

Svenska kyrkan är en demokratisk kyrka och det är något som vi inte får ta för givet. Jag tror på den öppna folkkyrkan som är tillgänglig för alla, oavsett om man deltar för första gången eller har kyrkan som sin arbetsplats. Det är viktigt att rösta i kyrkovalet för att värna kyrkan som ett samfund med en mångfald av perspektiv och erfarenheter och för att upprätthålla den demokratiska legitimiteten för kyrkans styrning.