Fullmäktige augusti: Kommunens klimatanpassning i fokus

Fullmäktige i augusti behandlade en rad interpellationer. Det hettade till rejält när Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) viftade bort behov av klimatanpassningsåtgärder som ”väder” vilket möttes av starka reaktioner från gruppledare Patrik Buddgård (C). Kvällens enda beslutsärende gällde GT Vikingarna som nu får borgen för att bygga en egen sporthall. Centerpartiet biföll borgensåtagandet men hade gärna sett att staden tog ett större ansvar inom idrottsinfrastruktur.

Kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M) svarade på Patrik Sandströms (MP) fråga om vad kommunen gör för klimatanpassning:

"Sen har jag ett önskemål. Bara det är dåligt väder, eller bra väder den här sommaren så betyder inte det att klimatet ändrar sig. Rimligtvis borde Patrik Sandström se skillnad mellan klimat och väder."

Patrik Buddgård, gruppledare i Centerpartiet svarade på detta:

"IPCC:s rapport kom under sommaren och sammanfattar forskningsläget om klimatförändringen. Det extrema väder vi ser idag är påverkat av mänskliga utsläpp. De kommer alltså bli vanligare redan vid den uppvärmning vi har nu. Så dels behöver vi minska utsläppen men även om vi lyckas med det kommer vi alltså behöva göra insatser för klimatanpassning. Det är mycket oroande att höra kommunstyrelsens ordförande svar i fullmäktige. Det skriftliga svaret är väldigt passivt och att i fullmäktige spela bort klimatförändringen som att det bara är lite väder. Har inte Källenfors förstått att det pågår en klimatförändring och att det påverkar vilket väder vi har."

Även Lidingöpartiets Lars H Ericsson kände sig manad att lägga sig in i diskussionen:

"Sen skulle jag vilja säga att de här domedagsprofeterna som finns, där har vi Johan Rockström bland annat. Jag tror de är kontraproduktiva. De går ut och härjar och dånar. De påstår att det de säger är det enda som gäller."

Centerpartiet ser med oro hur ledande politiker i kommunen spelar ner allvaret med klimatförändringarna. Det är av yttersta vikt att lyssna på vad 99,9% av världens forskare varnar för, senast annonserat i IPCC:s senaste rapport.

I beslut om borgen på 90 mnkr till GT Vikingarna för bygge av deras nya idrottshall biföll rådde enighet om bifall. Centerpartiet lyfte dock att partiet helst hade sett att staden tog ett större ansvar för investeringar i idrottshallar på ön för att inte skjuta över ansvar och risk på de ideella idrottsföreningarna. Centerpartiet lyfte också en risk att detta kan leda till ökade kostnader att delta i idrotten på ön.