Centern möter: Lidingö Basket

Idrott på ön är en av Lidingöcenterns hjärtefrågor. Vi menar allvar med att vara hälsans ö och träffar därför ordförande för Lidingö Basket, P-O Göransson och hans kollegor Karolina Tellman, Jovana Ciric samt Mats Taraldsson i Hersbyhallen.

Lidingö Basket har idag drygt 600 medlemmar och cirka 75 till 85 ledare. Ordförande P-O förklarar att föreningen har ambitionen att växa än mer, men för att göra detta så måste man satsa på alla nivåer eftersom ”höjd skapar bredd, och bredd skapar höjd”. Lidingö Basket spelar idag i Baskettan både på Dam och Herrsidan. Karolina som förutom att vara nyckelspelare i Damlaget också sitter i klubbens styrelse, berättar hur tydlig skillnad bra tränare gör, det är dessa som får medlemmarna att stanna kvar i klubben, medan en mindre bra tränare kan få en hel årskull att helt sluta med basket.

P-O, som själv har spelat i klubben och dessutom har alla sina fyra nu vuxna barn i klubben, lyfter dock fram problematiken att behålla spelare och medlemmar redan från årskurs 9. De som verkligen vill satsa på sporten försvinner till basketgymnasier och klubben, liksom många andra idrotter på ön, har svårt att behålla de aktiva. Svårigheten bygger delvis på att det är problematiskt att hitta bra träningstider: Det råder brist på halltider på ön och gymnasieelever, och än mer ännu yngre medlemmar, är inte särskilt intresserade av att träna mellan 20:30 och 22.15. I Torsviks skola hade klubben tider i, men fick tyvärr inga nya tider när den nya hallen byggdes. För att bibehålla ungdomar i övre tonåren, något som Lidingö stad vill prioritera, så skulle Lidingö Basket behöva mer halltid i välbyggda lokaler, centralt placerade på ön.

Pandemin har varit svårt för klubben då inga matcher spelades och många träningar uteblev. Klubben har glädjande nog lyckats behålla de flesta av sina medlemmar. Minskad verksamhet har dessutom medfört ett mindre ekonomiskt överskott som är välbehövligt då hyrorna för lokaler succesivt ökar över tid. Kommunens bidrag, den så kallade idrottspengen, täcker som max tre träningar i veckan för en ungdom, men många tränar mer än så. Resterande stöd från kommunen kommer i form av projektbidrag i stället för ett generellt stöd till verksamheten. Att starta nya projekt uppmuntras av kommunen, men inte att driva de projekt man redan startat. Ordförande P-O skulle därför hellre se att kommunens bidrag gick till kärnverksamheten och att klubbarna själva fick bekosta expansion av verksamheten. Utöver behovet av stärkt stöd och fler halltider så ger han oss uppmaningen att processen för att söka bidragen måste bli enklare, klubbens kansli gör mer nytta om de sköter sportverksamheten i stället för tidskrävande bidragssökande.

Lidingöcentern tackar för ett trevligt möte (och god fika), vi tar med oss nya insikter om bland annat behovet av utökade halltider!

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.