Stort klimat- och miljöpaket i Centerns budgetförslag

Centerpartiet Lidingö saknar klimat- och miljöåtgärder i majoritetens budgetförslag. I sitt eget förslag lyfter man fram solenergi, laddstolpar, åtgärder för bättre vattenkvalité i Kyrkviken och program för hållbart byggande. Förutom miljö- och klimat finns exempelvis satsningar på idrott och kompetensutveckling i förskola och äldreomsorg.

Gruppledare Patrik Buddgård kommenterar Centerpartiets klimat- och miljösatsning:

”Ordet klimat nämns inte i majoritetens budgetförslag. Vi vill att Lidingö ska vara en föregångare inom klimat- och miljöarbetet. Därför gör vi en satsning på solenergi på 12 mnkr för solceller på skärmtak över kommunala parkeringar, på stadens fastigheter och gärna en solcellspark, exempelvis för uppvärmning av Breviksbadet. Vi lägger också pengar för laddstolpar på kommunala fastigheter samt en laddkarta för att ge privata aktörer möjlighet att sätta upp stolpar på strategiska platser på ön.”

Centerpartiet satsar även på vattenkvalitén där de dels har samma satsning som majoriteten på att plocka upp skräp och skrot från vattnet liksom dagvattendammar vid Kyrkviken men kompletterar även med satsning på våtmark och rening av Kyrkviken. Buddgård fortsätter:

”Genom att skapa våtmark vid Kyrkviken kan vi stärka rovfiskarnas fortplantning, det gynnar ekosystemet i viken och ger på sikt bättre vattenkvalitet. Vi vill också ge Kyrkviken samma behandling som varit så lyckad i Kottlasjön med aluminiumfällning för att binda fosfor och minska övergödningen.”

Centerns klimat- och miljöpaket:

 • Solenergi 12 mnkr för installation på skärmtak, solcellspark och stadens fastigheter.
 • Laddkarta 0,5 mnkr och 6 mnkr för installation på stadens egna fastigheter
 • Program för hållbart byggande 0,5 mnkr
 • Hållbarhetsstrateg 0,7 mnkr
 • Ta upp skräp och skrot från vattnet 1 mnkr (samma som majoriteten)
 • Vattenstrateg 0,3 mnkr
 • Förbättrad vattenkvalitet Kyrkviken 2 mnkr
 • Våtmark Kyrkviken 2 mnkr
 • Utökade naturreservat Sticklinge, Elfvik, Kottla och Mölna.

Exempel övriga satsningar i C-budget:

 • Kompetenslyft förskolan 3 mnkr 2022 och 2 mnkr 2023
 • Kompetenslyft äldreomsorgen 3 mnkr 2022 och 2 mnkr 2023
 • Ökad socioekonomisk peng förskola och grundskola 2,3 mnkr
 • Mer tid för hemtjänsten 2 mnkr
 • Sommarlovsjobb och -entreprenörer 1,25 mnkr
 • Bättre mat och fritid för funktionsnedsatta inom LSS 2,5 mnkr
 • Våldsförebyggande, våld i nära relationer 1 mnkr
 • Sänkt skatt med 5 öre

Läs hela budgetförslaget här. , 1.1 MB.