Tor von Sydow (C) lämnar kommunpolitiken

Tor von Sydow har valt att lämna kommunpolitiken för att kunna lägga tid på annat efter att varit engagerad sedan 1994. Centerpartiet Lidingö vill rikta sitt djupaste tack till alla insatser Tor gjort för Lidingöcentern och Lidingöborna.

Tor von Sydow engagerade sig 1994 i namninsamling för att stoppa nedläggningen av Gångsätra gymnasium. Den gången lyckades man få till en folkomröstning och nedläggningen avvärjdes, vilket innebar att gymnasiet var kvar 20 år till. Nu har Christinaskolan startat gymnasieundervisning i samma lokaler, vilket gör att fler Lidingöungdomar kan fortsätta sina studier på Lidingö.

Sedan dess har Tor suttit i de flesta nämnder och alltid haft ett stort engagemang för att lyssna på Lidingöbornas frågor. Nu lämnar han sina uppdrag i kommunpolitiken som ordförande för Centerpartiet Lidingö och ledamot av Kommunstyrelsen och fullmäktige. Tor säger själv:

”Alla borde någon gång i livet engagera sig för att vara med och bidra till lokalsamhället. Man lär sig mycket och träffar många olika människor. Nu vill jag kunna disponera min tid mer fritt och lämnar därför mina uppdrag. Men jag kommer säkert engagera mig på andra sätt!”

Tor var bland annat mycket engagerad med flera andra för att behålla rinken på Lidingövallen och tongivande i kampen emot byggande av en tunnel för flera 100 miljoner. Han har varit en av de bärande personerna i att stärka Centerpartiets ställning på Lidingö till att idag vara öns näst största parti. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Vi vill från partiet rikta vårt djupaste tack till allt det engagemang Tor lagt ner på Lidingöcentern och för Lidingöborna. Hans engagemang för idrottsfrågor, skola, äldre och miljö har varit mycket betydelsefullt och vi kommer fortsätta arbeta hårt för en politik som satsar på våra barn och äldre med Lidingöbornas bästa för ögonen.”

Partiets valberedning tar nu fram förslag på ny ordförande för Centerpartiet Lidingö samt ledamot i Kommunstyrelsen. Val kommer ske på Centerpartiet Lidingös årsmöte 17 februari.