C vill se ett nytt lyssnande ledarskap

För låg ambition i miljö- och klimatarbetet, slöseri i stadsplaneringen och nolluppräkning till skola och omsorg under delar av mandatperioden gör att Centerpartiet ser behov av ett nytt ledarskap. Centerpartiet har fastställt sitt valprogram för kommande mandatperiod för en trygg, grön och klimatsmart ö som blir hälsans ö på riktigt.

Patrik Buddgård, toppnamn i kommunvalet säger:

”Vi ska värna vår vackra natur på ön. Vi vill exempelvis förbättra vattenkvaliteten på och runt ön samt möjliggöra för rekreation med havsbastu, en vandringsled ”Lidingö runt” och fler badplatser. Vi måste också höja ambitionen i klimatarbetet så Lidingö blir fossilfritt 2040 och därefter arbetar för att bli klimatpositiva. Detta med hjälp av koldioxidbudget och klimatprotokoll tillsammans med näringsliv och föreningsliv på ön.”

Lotta Morger, ordförande i Centerpartiet Lidingö säger:

”Du ska vara trygg genom hela livet på ön! För oss är utbildad personal för barnen i skola och för de äldre i omsorgen en viktig del. Vi vill prioritera resurser för att höja andelen utbildade förskolelärare, idag har Lidingö 26 procent förskolelärare medan snittet i landet ligger på 40 procent. Även äldre har rätt till utbildad personal i omsorgen, här behöver vi fler utbildade undersköterskor!”

Rebecka Öberg, tvåa på kommunlistan säger:

”Vi vill att Lidingö ska vara hälsans ö på riktigt. Istället för att slösa tiotals miljoner på stadsplanering som inte blir av vill vi lägga pengarna på nya idrottsanläggningar i Högsätra idrottscampus och satsningar för psykisk hälsa hos unga!”

Exempel på förslag från Centerpartiets valprogram:

  • Förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken med dagvattendammar, våtmark samt aluminiumfällning.
  • Utbildningslyft för förskolelärare och barnskötare i förskolan.
  • 100 % utbildade undersköterskor i omsorgdelen av hemtjänsten.
  • Investera i idrottshallar i Högsätra idrottscampus.
  • Införa medborgarförslag och ha fler dialoger med Lidingöborna mellan valen.
  • Ett fossilfritt Lidingö 2040 med koldioxidbudget med åtgärdsplan.

Läs hela valprogrammet här. , 240.5 kB.