Kraftfull opposition vill se kvalitetsförbättringar i skola och omsorg, ambitiös klimatpolitik och satsningar på kultur och idrott

Oppositionen har ingått ett valtekniskt samverkansavtal där förtroendeposterna fördelas mellan partierna för att kunna skapa så tydlig och kraftfull opposition som möjligt. Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet är eniga i sin kritik mot de föreslagna skattesänkningarna i Moderaternas och Lidingöpartiets minoritetsprogram.  Oppositionen vill i stället se högre ambitioner inom skola, omsorg och miljö- och klimatarbete och fler satsningar på kultur- och idrott.

De sex oppositionspartierna samlar, precis som minoritetsstyret, 29 mandat i fullmäktige. Moderaterna och Lidingöpartiet har i stället för att bilda ett brett och stabilt styre gjort sig helt beroende av Sverigedemokraternas aktiva stöd. C, S, L, KD, MP och V avser att samarbeta i frågor man tycker lika i för att utmana minoriteten och SD. Partierna vill se bättre politik för skola, omsorg, miljö, kultur och idrott, samt stärkt samverkan mellan staden och Lidingös förenings- och näringsliv. I övrigt kommer partierna verka självständigt och utveckla respektive partis politik.

Centerpartiet och Socialdemokraterna kommer att dela oppositionsrådsrollen där Socialdemokraterna tar första halvan av mandatperioden och Centerpartiet den andra.

Oppositionens oro för Moderaternas och Lidingöpartiets program är:

  • Saknas ambitioner för att öka andel utbildad personal i förskolan, på fritidshem och i hemtjänsten
  • Inga ambitioner att minska gruppstorlekarna i förskolan
  • Avsaknad av planer på nya äldrebostäder i kommunen
  • Nedskärningar i skola och omsorg för att nå jämförelsekommunernas kostnadsnivåer. Jämförelser som idag bara görs med de kommuner som satsar minst på skola och omsorg - inte med kommuner med bäst kvalitet
  • Risk för utförsäljning av väl fungerande kommunal verksamhet
  • Utförsäljning av kommunala fastigheter
  • Inget förbättrat miljöprogram