Starkt C-team för 2023 valda

På nomineringsstämman valdes Centerpartiets talespersoner samt representanter i nämnder, styrelser med mera för 2023. Vi får ett riktigt starkt C-team!

Nomineringsstämman leddes av Gustav Hemming, regionråd, som även berättade om satsningar i det nya styret i regionen. Inte minst på primärvården och vårdcentralerna som Centerpartiet drivit i valrörelsen!

På stämman valdes talespersoner för Centerpartiet Lidingö kommande år:

  • Talesperson utbildning Lotta Morger
  • Talesperson äldre Joakim Jarnryd
  • Talesperson funktionsnedsatta Christina Wahlström
  • Talesperson kultur och fritid Scott Moore
  • Talesperson infrastruktur Anders Öhrström
  • Talesperson fastighet Filip Svartengren
  • Talesperson stadsbyggnad Gabor Sebastiani

Övriga ämnesområden föreslås ligga under gruppledare Patrik Buddgård

Till Centerpartiets poster för kommande år valdes följande personer:

Kommunstyrelsen: Patrik Buddgård (ledamot), Gabor Sebastiani, Helene Johansson Strömqvist (ersättare)

Kommunstyrelsens planutskott, Gabor Sebastiani (ersättare)

Näringslivskommittén Patrik Buddgård

 

Omsorgs- och socialnämnden, Christina Wahlström (ledamot), Joakim Jarnryd (ersättare)

Socialutskott: Christina Wahlström (ledamot)

 

Utbildningsnämnden: Lotta Morger (ledamot och beredning), Pia Müller (ersättare)

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden: Gabor Sebastiani (ledamot och beredning), Lotta Cavalli Björkman (ersättare)

Tekniska nämnden: Anders Öhrström (ledamot och beredning)

Fastighetsnämnden: Filip Svartengren (ledamot), Markku Reinikainen (ersättare)

Kultur- och fritidsnämnden: Scott Moore (ledamot och beredning), Rebecka Öberg (ersättare)

Valnämnden: Anna Lagergren (ledamot)

Revisor: Kent Ivarsson

Borgerlig vigselförrättare: Catharina Håkansson Boman

Borgerlig begravningsförrättare: Bror Whalsteen

God man vid fastighetsbildning: Michael Lagerkvist