• / David Hild

David Hild

Personbild


Plats 12: 38 år, Marknadskommunikatör, Brevik 


Vem är jag?

Småbarnsförälder med intresse för teknikutvecklingens betydelse för lösningen på klimatutmaningen.

Vilka frågor vill jag driva?

Jag vill att Lidingö utvecklas varsamt och på ett sätt som vi kan stå för även i framtiden. Vi förvaltar en unik plats i gränslandet mellan stad och skärgård – en plats som erbjuder både Lidingöbor, Stockholmare och turister värdefulla naturupplevelser. När vi väljer vilka avtryck vår generation ska lämna efter sig på Lidingö ska vi göra våra val med eftertanke och med småstadskänslan som målsättning.

Kontakta David Hild

Kontakta David

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....