Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Kajsa Kronlund

Kajsa Kronlund

Personbild


Vice ordförande Centerpartiet Lidingö, ledamot kommunfullmäktige samt omsorgs- och socialnämnden

Distriktssköterska, Högsätra

Vem är jag?

Jag är utbildad distriktssköterska och arbetar på en av vårdcentralerna på ön. Uppvuxen i Österbotten i Finland och har bott på Lidingö sedan 2015.

Vilka frågor vill jag driva?

Jag tycker det är viktigt att ha en helhetssyn i politiken och det eftersträvar jag. Eftersom jag jobbar mycket med äldre till vardags och ser deras behov, så vill jag gärna föra deras talan. T.ex. önskar jag att våra äldre skulle ha tillgång till bättre mat, eftersom jag ser hur viktig nutritionen är för hälsa och välmående - i synnerhet för denna grupp. Jag brinner även för frågor som rör skola, kultur och fritid.

Kontakta Kajsa Kronlund

Kontakta Kajsa

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....