• / Ulf Weidling

Ulf Weidling

Personbild


Ledamot Kommunfullmäktige, ersättare teknik- och fastighetsnämnden samt i Käppalaverkets styrelse

Företagare, Dalénum

Vem är jag?

Anläggningsingenjör som medverkat svenska och utländska infrastruktur- och industriprojekt. Egenföretagare, ledamot i fullmäktige, teknik- och fastighetsnämnden samt suppleant i Käppalaverkets styrelse.

Vilka frågor vill jag driva?

Det behövs ekonomisk styrning av stadens investeringsprojekt så som Lilla Bron, gång- och cykelvägar och att berörda boende involveras i planeringen. Jag vill även se bullersanering längs flera av stadens genomfartsgator. Dessutom stöder jag planerna på en med 50 meters bassäng i nya simhallen, vidareutveckling av öns fritids- och sportanläggningar samt en natur- och skogsvård som främjar tillgängliga miljöupplevelser.

Kontakta Ulf Weidling

Kontakta Ulf

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....