Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Valet 2018 - politik

Nytt ledarskap för ön

"Ett tryggt och grönt Lidingö med småstadskänsla"

Vår vision för Lidingö är tydlig, vi vill ha ett tryggt och grönt Lidingö som utvecklas i samklang med sin småstadskänsla. För att nå dit krävs ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som lyssnar på Lidingöborna och hushållar med dina skattemedel. Vi vill ta det ledarskapet.

På Lidingö vill vi:

  • Minska barngruppernas storlek i förskolan
  • Skapa fler gymnasieplatser på ön
  • Stärka förutsättningarna för idrotten på ön
  • Värna småstadskänslan på ön

Lidingö är en del av en växande storstadsregion med en unik karaktär som ö i Stockholms inlopp och med en stark småstadskaraktär. Vi vill bygga vidare på Lidingös attraktiva roll som småstaden i den stora staden.

Småstadskänsla handlar om allt från arkitektur och stadsplanering till att du ska kunna handla hos din lokala butik och känna dig trygg med stadens skola och omsorg. Det handlar om det levande civilsamhället där föreningslivet spelar en avgörande roll för en känsla av gemenskap.

Centerpartiets roll kommer vara att värna denna småstadskänsla.

Läs hela vår valmanifest här eller läs mer om just det område du är intresserad av: trygghet, ekonomi, stadsbyggnad, miljö, skola, omsorg och äldre, funktionsnedsatta, integration, idrott och kultur, infrastruktur, fastigheter, näringsliv eller demokrati.