Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Fler gymnasieplatser på ön

- Val 2018 -

Fler gymnasieplatser på ön


Hersby Gymnasium är proppfullt. Det beror på ett ökande antal gymnasieelever på Lidingö och i regionen. Därför vill Centerpartiet skapa ytterligare en gymnasieskola på ön, gärna i samverkan med en privat aktör. Vi vill att Lidingö ska vara en kunskapskommun med flera kvalitetsgymnasier.

Hersby Gymnasium är på väg att bli en skola där endast elever med de allra högsta betygen kommer in. Våra ungdomar som inte lyckas lika bra i högstadiet blir istället förvisade att pendla ut från ön och runt i regionen. Men definitivt inte till innerstadens populäraste skolor! Dessa elever behöver närhet istället för avstånd. Centerpartiet vill att det ska finnas tillräckligt många gymnasieplatser för de Lidingöelever som önskar ta studenten på ön.

Akut brist av gymnasieplatser som majoriteten saknar lösning för

På grund av nedläggningen av Gångsätra gymnasium, som både Lidingöborna och Centern protesterade mot, finns nu en akut brist på platser som majoriteten saknar lösning för. Man pressar in extra klasser i en redan trång byggnad. Försökte med temporära baracker. Föreslår sedan förfulande tillbyggnad av anrikt läroverk mitt i villaområdet. En tillbyggnad som ändå inte räcker till.

Antagningen till höstterminen innebär 300 reserver till Hersby Gymnasium! Det är 120 fler än samma tid förra året. Lidingö stads befolkningsprognos visar dessutom att antal elever i gymnasieåldern ökar med ytterligare 450 elever till 2022. Trenden gäller för hela Stockholmsregionen, vilket medför att konkurrensen om gymnasieplatserna ökar. Sammantaget har vi ett stort underskott av gymnasieplatser på Lidingö för lång tid framåt.

C föreslår ny gymnasieskola för tillräckligt med platser

Vi har därför under hela mandatperioden föreslagit ytterligare en gymnasieskola på ön. Vi tror det skulle vara en fördel med en privat aktör för att öka valmöjligheterna på ön. Vi vill att staden inleder förutsättningslösa diskussioner med Internationella Engelska skolan om att etablera gymnasieskola på ön.

Internationella Engelska skolan har en intressant profil som skulle passa på ön. Man betonar värdet av att behärska engelska språket, en trygg och ordnad skolmiljö samt höga akademiska förväntningar. Med hälften av lektionerna på engelska och med mottot ”Tough love” upprätthålls tydliga normer för beteenden samtidigt som man har en kärlek för varje individ och en vilja att hjälpa varje ungdom att lyckas.

Vi har visionerna för Lidingös skola framåt! Låt oss bygga en kunskapskommun:

  • Skapa ytterligare en gymnasieskola på ön
  • Värna anrika Hersby gymnasium

”I juni i år sprang jag ut och avslutade min treåriga gymnasieutbildning. Det är viktigt att Lidingös ungdomar får tillgång till en gymnasial utbildning då det delvis ger ännu ett steg in på en högre utbildning eller arbetsmarknaden – men även för att gymnasiet formar en som individ. Lidingös ungdomar ska kunna känna sig trygga med att det finns gymnasieplatser när de väl ska söka in.”

Caroline von Seth, plats 7 på valsedeln