Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Mindre barngrupper i våra förskolor

- Val 2018 -

 

Mindre barngrupper i våra förskolor


 

 

Barn tillbringar stor del av sina första levnadsår i förskolan. Att förskolan är en trygg miljö är en viktig faktor för att barnen ska utvecklas till välmående och trygga ungdomar och vuxna. Centerpartiet vill därför minska barngruppernas storlek och höja andel utbildad personal i förskolan.

Forskningen visar att det är en nödvändighet med små grupper om barnen ska utvecklas till trygga individer. Stora barngrupper och allt mindre resurser ger stressad personal och stressade barn. Det är särskilt viktigt i den yngsta åldersgruppen att inte grupperna är för stora.

Skolverkets rekommendation för 1-3 åringar är 12 barn per grupp och för 4-5-åringar 9-15 barn. Idag är snittstorleken på Lidingö för småbarnsgrupperna 13,8 barn per grupp. Trots det har nuvarnade majoritet inga fastställda mål att minska gruppstorlekarna på Lidingö.

Idag har endast 28 procent av Lidingös förskolepersonal pedagogisk högskoleutbildning och hela 51 procent av personalen saknar utbildning för arbete med barn (jämfört med 40 procent i länet och 30 procent i landet). För att förskolan ska vara trygg behöver denna siffra öka. Då måste det vara attraktivt att arbeta på Lidingö vilket kräver en stimulerande arbetsmiljö där mindre barngrupper är en del men också högre lön.

Centerpartiet vill att det ska finnas tydliga mål för att nå en trygg förskola med ökad andelen personal med pedagogisk högskoleutbildning och höja personaltätheten i Lidingös förskolor. Vårt mål är att småbarnsgrupper med barn 1 – 3 år består av 4 barn per vuxen i grupp av max 12 barn samt att barngrupperna med barn i åldrarna 3–5 år ska minska. För att detta ska vara möjligt krävs tillskott av resurser. Vi vill:

  • Minska barngruppernas storlek med fokus på de minsta barnen på 1-3 år
  • Höja andelen personal med pedagogisk högskoleexamen i förskolan
  • Nya förskolor ska vara småskaliga och anpassade för små barngrupper

”Jag började engagera mig politiskt när Yttringe förskola skulle läggas ner. Tillsammans med Rudbodaborna kämpade jag för att stoppa nedläggningen, dock utan att få gehör från den politiska majoriteten. Småbarnsföräldrar är väldigt underrepresenterade i lokalpolitiken, trots att de i mycket hög grad påverkas av beslut kring skolor och barnomsorg. Jag vill ge dessa människor en röst och bidra till ett familjevänligt Lidingö.”  

Scott Eric Moore, plats 15 på valsedeln