Lidingö
Centerpartiet lokalt
  • / Vi värnar småstadskänslan på ön

- Val 2018 -

 

Vi värnar småstadskänslan på ön

 

 

 

Centerpartiet vill värna en trygg och grön småstadskänsla på ön. Då behövs ett nytt ledarskap för en varsam utveckling av Centrum och för levande stadsdelar som utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i dialog med de boende.

Trygg småstadskänsla och varsam utveckling i Centrum

Vi vill värna småstadskänslan i Centrum med öppna och trivsamma ytor som lockar till möten mellan oss Lidingöbor. Vår vision är ett grönt handelsstråk som binder samman Centrum med en trevlig torgmiljö på framtidens övertäckta Torsviksdike. Läs mer här. I Centrum-Torsvik vill vi se:

  • Öppna, luftiga och välkomnande torgmiljöer
  • En utveckling som förenar det nuvarande centrum och villastaden
  • Grönt handelsstråk som binder samman Centrum och Torsvik

Lokalt företagande utvecklar levande stadsdelar

Vi vill utveckla alla öns stadsdelar till det bättre för oss Lidingöbor. Tyvärr har planprocesserna för utveckling av stadsdelarna gått i stå. Med stärkta förutsättningar för företagande kan vi få levande stadsdelar med närservice på hela ön.

Vi vill:

  • Förbättra närservice genom att underlätta för lokalt företagande
  • Utveckla alla stadsdelar utifrån sina egna villkor och behov, för en trygg och grön småstadskänsla

”Min vision för Lidingö är en småstad med bra skolor för alla barn och unga och stora möjligheter för våra äldre att leva i trygghet med bra omsorg. Lidingö ska vara den gröna småstaden där vi i Centerpartiet går till val för en utveckling där vi tänker småskaligt och miljövänligt.”

Tor von Sydow, plats 3 på valsedeln