Budgetförslag 2020

Bild

Centerpartiet satsar 35 miljoner mer på barn och äldre i sitt budgetförslag än majoritetspartierna. Istället för att spara på skola och omsorg för att sänka skatten satsar Centerpartiet på mindre barngrupper i förskolan, förbättrad psykisk hälsa i skolan och på insatser emot ofrivillig ensamhet hos äldre. Budgetförslagen visar tydlig skillnad i inriktning där majoriteten ideologiskt ska sänka skatten oavsett konsekvenser medan Centerpartiets fokus ligger på hur politiken bäst kan förbättra för öns barn och äldre.

Centerpartiet instämmer i den kritik emot fryst skolpeng som framförts av 20 fristående förskolor och en grundskola. Beslutet innebär att skolorna måste minska på personalen och/eller öka barngruppernas storlek vilket går ut över kvaliteten för barn och lärare på Lidingö. Centerpartiets satsar 22 mnkr mer än majoriteten på skolan med höjning av peng till förskolan på två procent och till grundskolan på 1,5 procent. Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Majoritetspartierna borde lyssna på förskolorna och se vilka negativa konsekvenser deras politik har för våra barn och unga. Vi vill ju minska barngruppernas storlek – inte göra dem större. Vi vill ju höja andelen utbildad personal i skolan – inte minska den. Moderaternas skattesänkning till varje pris skadar kvalitén i förskola och skola.”

Även inom omsorgen föreslår majoriteten fryst peng till äldreboende och hemtjänst samt besparingar inom daglig verksamhet för äldre. Centerpartiet föreslår uppräkningar på 1,5 procent och vill inte alls spara på daglig verksamhet för äldre. Patrik Buddgård fortsätter:

”Lidingö har redan nu landets sjunde lägsta skatt. Att då spara på daglig verksamhet för äldre för att sänka skatten ytterligare är inte försvarbart. Vi vill prioritera arbetet emot ofrivillig ensamhet hos äldre, då spelar daglig verksamhet en viktig roll. Med uppräkningen till äldreomsorgen kan verksamheterna också prioritera sociala aktiviteter och personal som har tid för de äldre.”

Centerpartiets budgetförslag innebär förutom satsningar på barn och äldre även förstärkningar i stadens stadsbyggnads- och miljöarbete, liksom prioritering av utvecklingen av idrottscampus i Högsätra. Inför en kommande lågkonjunktur tar Centerpartiet även ekonomiskt ansvar och förbättrar stadens resultat med 16 mnkr genom att ej sänka skatten med 30 öre som majoriteten föreslår i sin budget. Det gör att utdelningen från tomtbolaget kan halveras och att staden står betydligt starkare rustat inför lågkonjunktur och kommande stora investeringsbehov med behov av bland annat nya idrottshallar.

Centerpartiet budgetförslag för skolan:

 • Höjd peng förskola 2% (6,6mnkr)
 • Höjd peng grundskola 1,5% (8,9 mnkr)
 • Införande socioekonomisk peng förskola 3 mnkr
 • Höjning socioekonomisk peng grundskola 1 mnkr
 • Gymnasiet får behålla sin penghöjning 0,8 mnkr
 • Ingen neddragning öppna förskolan 0,6 mnkr
 • Ingen neddragning fritidsgårdar 1,4 mnkr

Centerpartiet budgetförslag för omsorg:

 • Höjd peng vård- och omsorgsboende 1,5% (5 mnkr)
 • Höjd peng servicehus och hemtjänst 1,5% (3,2 mnkr)
 • Höjd peng socialpsykiatri 1,5% (0,9 mnkr)
 • Ingen sänkning dagverksamhet 1,4 mnkr
 • Utredning ofrivillig ensamhet 0,5 mnkr
 • OPS Kvinnojouren Kerstin 50 000kr
 • Sommarjobb/sommarentreprenörer 1 mnkr

Läs hela Centerpartiets budgetförslag här.

Mer information: Patrik Buddgård, gruppledare Centerpartiet Lidingö 070-257 60 36

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.