Demokrati

Bild

"En lyssnande kommun som förstår Lidingöbornas behov"

Vi står för en närodlad politik. Vi vill lyssna på Lidingöborna för att förstå deras behov och idéer. Vi måste öka tilliten och förtroendet mellan politiken och medborgarna genom att vara nyfikna på varandras idéer, lita på medborgarnas erfarenheter och lojalitet mot ön samt ta tillvara på det för att få fram bästa möjliga beslut. Vi vill vitalisera det demokratiska samtalet.

Centerpartiet vill:

  • Införa medborgarförslag till kommunen.
  • Införa ”participatory budgeting” på försök, en process där medborgarna är med och beslutar direkt hur stadens pengar ska användas. Försök ska ske i mindre del av stadsutvecklingsprojekt, till exempel vad ett torg eller en park ska innehålla när den utvecklas.
  • Skapa fler dialogmöten och samråd innan beslut fattas.
  • Införa en extern visselblåsarfunktion för att säkerställa att misstankar om oegentligheter kommer upp till ytan och utreds direkt.
  • Införa ett ungdomsråd för att fånga upp ungas behov och idéer.

Gruppledare: Patrik Buddgård

Telefon: 070-257 60 36

Mejla Patrik

 

Talesperson helhet, ekonomi, miljö, integration, jämställdhet, trygghet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.