Ekonomi

Bild

”Våra resurser måste användas på ett effektivare sätt som kommer skola och omsorg till del”

Vi vill hushålla med skattebetalarnas pengar. De pengar som kommunen tar in från kommuninvånarna ska användas på ett effektivt sätt. Skattebetalarnas pengar ska gå till en bättre skola och omsorg.

Kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar framåt med en åldrande befolkning. Vi blir allt fler äldre samtidigt som befolkningen i arbetsför ålder inte ökar lika mycket. Det blir alltså färre som ska försörja fler.

I detta läge måste kommunen vara varsam med skattebetalarnas pengar. Besluten måste vara genomtänkta med väl underbyggt beslutsunderlag. Besluten måste också vara förankrade i Lidingöbornas önskningar. Så stoppar vi slöseri med skattemedel och kan istället öka satsningarna på skola och omsorg.

Dessutom måste staden effektivisera de administrativa processerna. Effektivitetsutredningen som gjorts under mandatperioden pekar på stor besparingspotential bland annat på grund av låg standardisering.

Centerpartiet vill:

  • Effektivisera de administrativa processerna i stadshuset.
  • Värna varje skattekrona med noggrann kostnadsstyrning.
  • Höja stadens beställarkompetens så att rätt krav ställs på utförarna.
  • Ha färre kommunalråd än dagens fyra


Gruppledare: Patrik Buddgård

Telefon: 070-257 60 36

Mejla Patrik

 

Talesperson helhet, ekonomi, miljö, integration, jämställdhet, trygghet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.