Fastigheter

Bild

”Effektiv förvaltning av stadens tillgångar”

Stadens fastigheter ska skötas på ett sätt som effektivt tillvaratar medborgarnas tillgångar. Stadens fastigheter ska vara väl anpassade efter verksamheternas behov och fastigheter som inte staden har användning för bör utvärderas och säljas om inget nytt användningsområde finns. Vi vill:

  • Fortsätta arbetet med energieffektivisering och att staden arbetar med förnyelsebar energi i stadens fastigheter.
  • Utvärdera stadens fastighetsbestånd och avveckla om inte behov finns till annat. Staden äger ett antal fastigheter som tidigare inköpts för ändamål som inte längre är aktuella. Ödehus som förfallit måste åtgärdas.
  • Stärka den politiska kontrollen och styrningen av fastighetskontoret.

Talesperson fastighet: Filip Svartengren

Telefon: 070-810 87 00

Mejla Filip

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.