Lidingö
Centerpartiet lokalt

Fastigheter

Bild

Ulf Weidling

”Effektiv förvaltning av stadens tillgångar”

Stadens fastigheter ska skötas på ett sätt som effektivt tillvaratar medborgarnas tillgångar. Stadens fastigheter ska vara väl anpassade efter verksamheternas behov och fastigheter som inte staden har användning för bör utvärderas och säljas om inget nytt användningsområde finns. Vi vill:

  • Fortsätta arbetet med energieffektivisering och att staden arbetar med förnyelsebar energi i stadens fastigheter.
  • Utvärdera stadens fastighetsbestånd och avveckla om inte behov finns till annat. Staden äger ett antal fastigheter som tidigare inköpts för ändamål som inte längre är aktuella. Ödehus som förfallit måste åtgärdas.
  • Stärka den politiska kontrollen och styrningen av fastighetskontoret.

Patrik Buddgård
Gruppledare, ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Tor von Sydow
Ordförande Centerpartiet Lidingö, ledamot Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen