FUNKTIONSNEDSATTA

Bild

”Lidingö ska vara en föregångskommun inom LSS”

Ö-gruppens arbete är fantastiskt och ska värnas och utvecklas. Vi vill att Lidingö ska bli bästa kommun inom LSS. Vi vill se verksamhet i små enheter där de funktionsnedsatta sprids och syns över hela ön. Vi vill att funktionsnedsatta på Lidingö ska ha meningsfull sysselsättning efter sina förutsättningar. På gruppbostäderna ska personalen ha tid och utbildning så de boende får näringsriktig mat och möjlighet för gemensamma måltider och socialt umgänge. Staden ska alltid följa LSS-lagen. De anhöriga är en ovärderlig resurs och ett gott samarbete mellan personal och anhöriga är av största vikt för en välfungerande verksamhet.

På gruppbostäderna vill Centerpartiet:

  • Säkerställa att personalen har stor kunskap om gruppen inom LSS samt vara utbildad i näringslära.
  • Att de boende erbjuds gemensamma måltider, sociala aktiviteter och samvaro.
  • Att personalen har tillräckligt med tid för att laga ordentlig mat.

Gällande ö-gruppens verksamhet vill vi:

  • Se till att grundtanken med små enheter över hela ön där de funktionsnedsatta blir en synlig grupp i samhället finns kvar.
  • Möjliggöra att arbetstagarna får äta lunch ute på stadens restauranger regelbundet.
  • Ge dem som arbetar inom ö-gruppen tillgång till stadens friskvårdsbidrag.

För en givande fritid för LSS-gruppen vill vi:

  • Att det erbjuds stimulerande aktiviteter utanför gruppbostaden samt utomhusvistelser.


Talesperson funktionsnedsatta och sociala frågor: Christina Wahlström

Telefon: 070-627 57 14

Mejla Christina

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.