IDROTT och KULTUR

Bild

”För att vara hälsans ö måste man också vara idrottens ö”

Lidingö har goda förutsättningar för att bli en idrottens ö med starka idrottsföreningar och ett stort engagemang. Vi vill att idrotten ska vara tillgänglig för alla och att idrotten ska vara en del i att bygga hälsa för Lidingöborna. Genom att skapa förutsättningar för idrotten på ön kan vi uppnå stadens profil som hälsans ö. Vi vill ha idrottsanläggningar som fungerar för både bredd och elitidrottare. Så skapar vi förutsättningar för idrotten att utvecklas på ön.

Rekreation i Lidingös natur skapar möjlighet för en hälsosam fritid. Vi ska värna vår natur och vårda den för rekreation. Det ska finnas välskötta promenad- och löparspår, elljusspår, utegym och grillplatser så det blir lätt att vistas i och ta del av Lidingös natur.

Kulturen är en annan del som bygger hälsa. Vi vill lyfta kulturaktörerna på ön och fortsätta utveckla öns kulturella evenemang som kulturveckan. Vi vill ha ett kulturhus med möjlighet för konstutställning och skapande. Vi vill ha ett bibliotek som lockar till läsning, skapar kreativitet och umgänge. Biblioteket kan också innehålla IT, skapande och mediaavdelning där ungdomar kan göra egna filmer eller likande.

Båtlivet är en naturlig del av fritidsverksamheterna på en ö. Vi vill skapa en marin mötesplats vid brostranden vid Islinge hamnväg.

Läs mer om vad vi vill göra för idrotten i vårt idrottspolitiska program

Lidingö ska vara idrottens ö, vi vill:

 • Att den nya simhallen blir 50x25m för att möjliggöra en flexibel användning för att möta fler behov hos Lidingöborna för simning, rehab och lek.
 • Behålla Gångsätrabadet så länge som den investering på 45 mnkr på en modern reningsanläggning som gjorts fungerar utan omfattande renovering.
 • Utveckla idrottscampus Högsätra med ny gymnastikhall, ishall för hockey och konståkning samt bollhall. Ytor som fler föreningar är i behov av, t ex omklädningsrum, parkeringar, kafé och gymlokal, bör i största möjliga mån samordnas mellan verksamheterna för bättre ekonomi och sammanhållning.
 • Fortsätta utvecklingen av Lidingövallen i nära samarbete med föreningarna som är verksamma i området.
 • Öka stadens stöttning av föreningarna med aktivitets- och lokalbidrag för att kunna upprätthålla hög föreningsverksamhet som är tillgängligt för alla barn och unga på ön. Vi vill se ett sökbart stöd för att även barn och unga med begränsade resurser ska kunna delta i föreningslivet.
 • Inrätta en fritidsbuss för att förenkla resorna till och tillgängliggöra fritidsaktiviteter för barn och ungdomar, till exempel till Ekholmsnäsområdet och Bosön.
 • Utveckla stadens samarbete med Bosön för att de idrottsytor som finns och planeras där på ett mer effektivt sätt också kan användas av Lidingös föreningsliv.
 • Fortsätta utvecklingen av spontanidrottsytor, vi vill exempelvis ha en multibollplan för spontanidrott i varje stadsdel samt få till fler planer som spolas för skridskoåkning när vädret tillåter.

Centerpartiet vill för kulturen:

 • Utreda kulturpeng för att fler ungdomar ska få tillgång till musikskola och teaterverksamhet, detta genom att öppna upp för fler aktörer än kommunen som utförare.
 • Verka för ett kulturhus med plats för utställningar, lokaler för kulturföreningarnas verksamheter och skaparverkstad.
 • Fortsätta utveckla fritidsverksamheten för barn och ungdomar med fritidsgårdarna och deras tillgång till lokaler.

Vad gäller styrning av kultur- och fritidsfrågorna på ön vill Centerpartiet:

 • Lägga ett större fokus vid kultur- och fritidsfrågor i stadens förvaltning. Den nuvarande omorganisationen har hittills inte fungerat tillfredsställande då till exempel idrottens frågor om skötsel och utveckling av idrottsanläggningar inte skötts tillräckligt bra.

Talesperson kultur och fritid: Scott Moore

Telefon: 076-316 51 47

Mejla Scott

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.