En grön och öppen kyrka

Centern arbetar för en grön och öppen kyrka, på Lidingö vill vi:

  • Värna kyrkan som viktig mötesplats
  • Verka för kostnadsfria konfirmationer
  • Arbeta aktivt med klimat- och miljöarbetet i kyrkan

I Lidingö församling är Centerpartiet sedan valet 2017 näst största nomineringsgrupp. Läs vårt valprogram och se våra ledamöter i kyrkofullmäktige.

sol-has-bg

5 viktiga punkter för Centerpartiet Lidingö

CENTERN VÄRNAR OM KYRKAN SOM VIKTIG MÖTESPLATS FÖR ALLA

Vi vill att kyrkan ska var en plats där alla känner sig sedda och välkomna. Gudstjänster, öppna förskolan, föreläsningskvällar och andra sammankomster är de mötesplatser som utgör grunden i församlingens arbete.

CENTERN VILL VERKA FÖR KOSTNADSFRIA KONFIRMATIONER.

Barn och ungdomar är kyrkans nutid och framtid. Med kostnadsfria konfirmationer för församlingens ungdomar ges fler möjligheten att bli introducerade i kyrkans värld.

KYRKAN SKA VARA EN HJÄLPANDE KRAFT I SAMHÄLLET

Vi vill verka för en ökad satsning i diakonin. Särskilt viktigt är arbetet bland äldre och socialt utsatta, men även arbetet med integration och bland nyanlända.

KÖRER, KONSERTER OCH KYRKOMUSIK ÄR VIKTIGA DELAR I FÖRSAMLINGENS VERKSAMHET

KYRKAN SKA ARBETA AKTIVT MED MILJÖ OCH KLIMATARBETET

Genom att ställa om kyrkans lokaler till miljöanpassade energisystem, med hållbar utveckling i fokus, kan församlingen bli miljöcertifierad.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.