Lidingö
Centerpartiet lokalt

Om kyrkovalet

Bild

Söndag den 17 september 2017 är det kyrkoval.

Svenska kyrkan är Sveriges största medlemsorganisation med 6,3 miljoner medlemmar. I kyrkovalet väljer du de personer som ska få förtroende att styra kyrkan de kommande fyra åren. Direkta val sker till kyrkofullmäktige i församlingen eller i pastoratet, till stiftsfullmäktige i stiftet och till kyrkomötet på den nationella nivån.

Vem och hur?

För att kunna rösta i Kyrkovalet ska du vara medlem i Svenska kyrkan och fylla 16 år senast på valdagen. Men, du måste också finnas upptagen i röstlängden vilken baseras på uppgifter som hämtas ur Kyrkobokföringen 30 dagar innan valdagen.

Du kan personrösta genom att på valsedeln markera upp till tre personer du vill helst se valda.

De röstberättigade får sitt röstkort omkring den 30 augusti 2017. På röstkortet finns uppgifter om vilken vallokal du ska rösta i och vilka val du ha rätt att rösta till. Där finns även information om förtidsröstning.

De tre valen och besluten:

Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna (mål och ekonomi) för de olika verksamheterna i din församling. Det handlar t.ex. om att ta beslut om hur stor andel som ska satsas på barn- och ungdomsverksamhet, på diakoni, på musik- och körverksamhet och om man ska satsa på miljödiplomering för hållbar utveckling. Helt enkelt Närodlad politik.

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ. Stiftets främsta uppgift är att stödja församlingarna i deras verksamhet och förvaltning genom expertis inom flera områden, till exempel i kyrkoantikvariska frågor när en kyrka ska renoveras och vid miljödiplomering för hållbarutveckling.

Läs mer om Centerpartiet i Stockholms stift.

Kyrkomötet är Svenska kyrkan högsta beslutande organ. Det beslutar om kyrkans gemensamma och övergripande frågor. Kyrkomötet behandlar också frågor om hur kyrkan ska arbeta med klimatfrågan och vilka psalmer som ska finnas i psalmboken samt utformning och innehåll i den nya kyrkohandboken.

Läs mer om Centerpartiets natonella kyrkopolitik.