Våra ledamöter

Centerpartiet fick 22 procent av väljarstödet i kyrkovalet 2017. Det innebär att vi är näst största nomineringsgrupp med åtta ledamöter i kyrkofullmäktige. Nedan kan du se våra ledamöter: 

Julian Kaijser, Rudboda

Kyrkan ska vara en plats för människor i alla åldrar. Jag vill komma med nya perspektiv i kyrkopolitiken och vara en röst för de unga och unga vuxna.

Maylie Flodmark, Kappsta

I kyrkan ska det finnas musik och sång för alla. Den som behöver hjälp ska möta en varm famn. Ansvar för vår jord förutsätter att vi väl brukar våra tillgångar - inte förbrukar.

Magnus Magnusson, Herserud

Anders Dafnäs, Askrike

Hans Engman, Näset

Jan Söderman, Rudboda

Christina Wahlström, Killinge

Kent Ivarsson, Mosstorp

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.