Lidingö
Centerpartiet lokalt

NÄRINGSLIV

Bild

Tor von Sydow

”Entreprenörskap, aktiv kommun och utvecklade stadsdelar”

Centerpartiet tror på människans förmåga att skapa en bättre framtid. I samarbete med entreprenörer vill vi skapa goda förutsättningar för företagande och näringsliv på Lidingö. Det berikar ön med sysselsättning, nya jobb och kreativitet. Staden ska vara en aktiv part i samarbetet med näringslivet för att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap på ön.

Genom att utveckla Lidingös stadsdelar skapas förutsättningar för näringslivet att blomstra på hela ön. Det ska vara enkelt att var företagare på ön med en kommun som är redo att stödja i utvecklingen.

I skolan ska entreprenörskap och företagande vara en naturlig del i undervisningen. Förutom Ungt företagande i Hersby gymnasium vill vi att det ska vara möjligt för ungdomar att prova på att vara företagare med stöttning under sommarmånaderna. Vi vill att kommunen ska vara med och skapa framtidens jobbskapare.

Centerpartiet vill:

  • Höja betyget i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner inom de områden vi tappat stort, det vill säga inom ”Kommunpolitikernas attityder till företagande”, ”Tjänstemännens attityder till företagande” och ”Service till företag”.
  • Ta fram en plan för att förbättra närservice i Lidingös stadsdelar.
  • Stödja Lidingö Näringsliv att utveckla företagskluster på Lidingö där företag kan dra nytta av varandras kompetens och verksamhet.
  • Skapa möjligheter för fler ytor för småindustri och småföretagande på ön.
  • Införa sommarlovsentreprenörer där unga får stöttning att prova på att vara företagare under några sommarveckor.

Patrik Buddgård
Gruppledare, ledamot kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Tor von Sydow
Ordförande Centerpartiet Lidingö, ledamot Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen