OMSORG och ÄLDRE

Bild

”Trygghet, valfrihet och rätt till god äldreomsorg”

Du ska känna dig trygg när du blir äldre på Lidingö. Det måste finnas en mångfald av olika boendelösningar så att boendet kan anpassas efter individen. Äldre är ingen homogen grupp utan lösningar måste anpassas efter individen. Profilboenden, trygghetsboenden, seniorboenden och kombo-boende är olika idéer för en verklig valfrihet som äldre.

En del i detta arbete är att säkerställa miljöer där äldre kan umgås och träffas. Vi vill motverka ensamheten hos äldre. Vi tror på utevistelse och att personalen får mer tid för de äldre. Goda måltider och möjlighet att äta tillsammans är en annan viktig del. Det ska vara möjlighet för de äldre med kreativa stimulanser för hjärnan och kropp med till exempel musik och rörelse. Mötesplats Centrum i direkt anslutning till seniorboendet Tor är ett bra exempel på verksamheter vi vill stärka.

Många av kommunens äldre är hänvisade till den mat som staden erbjuder. Att den är näringsriktig är avgörande – precis som att den är aptitlig. För näringsinnehållet hjälper föga om våra äldre inte vill äta maten. Vi vill att staden tar fram en tydlig strategi för upphandling av god, miljösmart och närodlad mat som är näringsrik. Vi tror också att kvalitén gynnas av att låta mindre aktörer få chansen att leverera maten.

Vi vill alltid sätta den äldres upplevelse och trygghet i fokus i vård och omsorg. Det kräver bland annat en välfungerande samverkan mellan kommunen och landstingets verksamhet så att gränsen mellan dem inte märks för den äldre.

De anhöriga är också en avgörande del för en lyckad omsorg, en personlig och nära relation mellan personal och anhöriga ska eftersträvas.

Vi blir fler och fler äldre samtidigt som personalförsörjningen är ansträngd, vi måste framåt hitta smarta lösningar för att äldre ska få sin rätt till god äldreomsorg och göra det attraktivt att arbeta inom äldreomsorgen på Lidingö.

För äldres boende vill Centerpartiet:

 • Verka för att en boendegaranti för äldre över 85 år införs.
 • Arbeta för en mångfald av boendeformer för äldre på ön, från profilboenden, trygghetsboenden, seniorboenden till kombo-boende.
 • Tor 2 byggs i en av de tidigaste etapperna av utvecklingen av Centrum.
 • På stadens boende skapas stimulerande aktiviteter som aktiverar hjärna, rörelse och kreativitet.
 • Se till att det finns god möjlighet till utevistelse på den enskildes premisser.

För umgänge och för att motverka ensamhet hos äldre vill vi:

 • Fortsätta utveckla mötesplatser för äldre i Brevik och Centrum samt vid behov skapa en ny mötesplats på ön. Mötesplats Centrum ska finnas kvar i direkt anslutning till seniorboendet Tor.
 • Att större hänsyn tas till ensamhet när biståndsbedömningar görs.
 • Utveckla den biståndsbedömda dagverksamheten för att möta ensamhet.
 • Uppmuntra volontärsarbete som skapar möjlighet för socialt umgänge och gemenskap för äldre.
 • Skapa möjlighet för äldre att äta gott i gemenskap.
 • Säkerställa tillgång till trådlöst nätverk på boendena.

Maten för äldre är en viktig fråga, vi vill:

 • Öka kraven i matupphandlingen med större fokus på smakupplevelse och näringsinnehåll.
 • Öppna upp möjligheten för mindre aktörer att delta i upphandlingen för en mer personlig matupplevelse.

Anhöriga är avgörande i omsorgen, vi vill:

 • Öppna upp för anhöriga att delta i omsorgen.
 • Skapa personlig kontakt mellan anhörig och personal till den anhöriga.
 • Stödja och avlasta anhöriga.

Centerpartiet vill också:

 • Skapa långsiktig finansiering för Kvinnojouren Kerstin samt skriva långsiktigt samverkansavtal mellan stad och jour för att på bästa sätt arbeta våldsförebyggande och med att stödja kvinnor utsatta för våld.
 • Kommunen, landstinget och berörda myndigheter ska tydliggöra vilka möjligheter för stöd som finns.
 • Ge förutsättningar för biståndsbedömare så att deras arbete med biståndsbedömningarna ska bli så bra som möjligt för de äldre.

Talesperson äldreomsorg: Kajsa Kronlund

Mejla Kajsa

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.