Julian Kaijser

Personbild


Ledamot kommunfullmäktige

Juriststudent, Hersby

Vem är jag?

Jag studerar juridik vid Uppsala Universitet och är förtroendevald som vice ordförande i kyrkofullmäktige och ersättare i utbildningsnämnden.

Vilka frågor vill jag driva?

Jag vill verka för Lidingös barn och ungdomar, att de ska få en trygg och meningsfull skol- och fritid. Det är viktigt att också de svagaste eleverna får möjlighet att gå gymnasiet på Lidingö och att staden satsar på personaltäta grupper i förskolan, såväl som i grundskolan och på gymnasiet. Lidingö är en unik kommun och det är viktigt att vi bevarar småstadskänslan. En varsam utbyggnad av centrum och de övriga stadsdelarna är en förutsättning för det.

Kontakta Julian Kaijser

Kontakta Julian

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.