Lidingö
Centerpartiet lokalt

Anders Öhrström

Personbild


Ersättare i omsorgs- och socialnämnden

Angelägen om att samtliga stadsdelar på Lidingö ska kunna utvecklas i takt med de behov som finns. Vi måste bli bättre på att planera för långsiktiga levnadsbehov för samtliga och minimera segregation och utanförskap. Integrera mera.

Från: Ekholmsnäs

Kontakta Anders Öhrström

Kontakta Anders

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....