Helene Strömqvist

Personbild


Ersättare omsorgs- och socialnämnden

Bosatt i Rudboda. Arbetar statligt.

Vad hoppas du uppnå i ditt nya uppdrag?

Det jag hoppas uppnå är att fortsätta driva och lyfta frågor som förbättrar för dem som påverkas av de beslut omsorgs-och socialnämnden tar, t.ex. att hemtjänstpersonal ska ha relevant utbildning och få vidareutbildning.