Lidingö
Centerpartiet lokalt

Filip Svartengren

Personbild


Talesperson fastighet, ledamot teknik- och fastighetsnämnden

Golventreprenör, Näset

Vilka frågor vill jag driva?

Jag vill driva en trafikpolitik som är för alla från gångtrafik till cykel, bil, buss, båt och tungtrafik. Jag vill att vi skall ha en klokskap i beslut som rör infrastruktur samt utveckling av hållbart fastighetsbestånd. Att vår stad skall kännas vänlig och trevlig att bo i.

Kontakta Filip Svartengren

Kontakta Filip

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....