Nacka
Centerpartiet lokalt
  • / Hans Peters

Hans Peters

Bild

Hans Peters är kommunalråd för Centerpartiet i Nacka.

Varför är du engagerad i Centerpartiet?
- Jag har varit medlem i Centerpartiet
sedan 1982. Det var miljöengagemanget,
demokratifrågorna och det faktum att Centerpartiet är ett borgerligt parti som väckte mitt intresse. Dessa grundförutsättningar finns än idag mer än 30 år senare. Att Centerpartiet också med tiden blivit liberalare och modernare gör inte saken sämre. Jag vill vara med och påverka! Och det är jag övertygad om att vi gör bäst tillsammans med övriga allianspartier. Därför är vi med och styr Nacka sedan valet 2010.

Vilket Nacka vill du ha?

- Jag vill ha ett tryggt, naturskönt och nytänkande Nacka. Jag vill se till att viktiga naturområden och kulturmiljöer bevaras för kommande nackabor. Men jag vill också bygga en fin, spännande och trivsam stad i Nacka och få fram tunnelbanan till Nacka Forum och sedan vidare mot Orminge. Vi ska inte bygga någon ny betongförort utan stadskvarter med höga arkitektoniska värden och kvalitet i boendet med senaste miljöteknik för framtiden. Kulturen har så klart en viktig roll när vi bygger för att människor och företag ska trivas. Nacka ska bli en ännu bättre kommun att bo i. Självklart vill jag också utveckla våra stadsdelscentra såsom Älta centrum, Orminge centrum och Saltsjöbadens centrum.

Dessutom vill jag fortsätta förnyelsen av den kommunala verksamheten och se till att det finns olika driftsformer för medborgarna att välja mellan. Nackaborna har rätt att få välja skola, förskola, äldreomsorg, musikskola och mycket mer. Jag vill jobba med klimat- energi och miljöfrågorna. Genom att jag är ordförande i Miljömålskommittén så blir det verkstad och inte bara prat.