C: "Så vill vi bekämpa grov kriminalitet"

"Vi i C har gjort en del men inte tillräckligt för att vända utvecklingen", skriver Hans Peters, C i Nacka - & Värmdöposten. Läs artikeln här.

Centerpartiet i Nacka ser mycket allvarligt på gängkriminaliteten och de fall av grovt våld, skjutningar och rån som drabbat olika delar av Nacka. Detta påverkar oskyldiga människor och skapar stor otrygghet i vardagen. Det grova våldet och rånen är förödande för hela samhället i stort och nu måste politiken ta tag i problemet. Här är några förslag från C.

1. Kommunen ska fortsätta säkerställa trygga, levande och attraktiva livsmiljöer för alla Nackabor. Ökad belysning, fler övervakningskameror, tryggare boendemiljöer och öppna gator är några av förslagen som kan förbättra säkerheten. Kameror med hög kvalitet på bild- och filmmaterial kan avskräcka personer ifrån att begå brott och förbättra bevisningsläget i domstol.

2. Det behövs fler poliser ute på gator och torg. Utbildning av nya poliser pågår men det är statens ansvar att se till att polisen har resurser att förhindra brott eller ingripa mot brottslingar. C vill se högre löner för poliser och bättre arbetsvillkor.

3. C har i riksdagen också drivit på för strängare straff för grova brott. Rättsväsendet måste få ökade resurser att snabba på utredningar och lagföra de skyldiga. Det behövs också ett förstärkt vittnesskydd och ett kronvittnessystem.

4. Tillsammans med Alliansen i Nacka bygger vi och planerar för en levande Nacka stad med ett inbjudande affärs- och näringsliv och med plats för nöjesliv av olika slag. Vi arbetar också för förnyelse och upprustningar av centrumanläggningar och nya bostäder i Fisksätra och Orminge centrum, där levande stadsmiljöer kan skapa ökad trygghet och attraktivitet. Nya stadsdelar ska byggas så man undviker mörka öde platser.

5. Förebyggande insatser i skolan och förskolan är mycket viktigt. Socialtjänsten har här viktiga uppgifter i att fånga upp barn och unga som driver iväg åt fel håll. Ett utvecklat arbete med familjer i utsatta livssituationer är också nödvändigt. Bra förebyggande arbete kan kraftigt minska rekryteringen av unga människor till kriminella nätverk och grupper.

6. C vill också att det ska råda noll-tolerans mot småbrottslighet, både för att få fast de personer som begår tyngre kriminalitet men också för att fånga upp personer tidigt i deras kriminella bana.

Vi i C har gjort en del men inte tillräckligt för att vända utvecklingen. Vi är redo för mer!

Hans Peters, C
Kommunalråd