• / Nyheter
  • / Debatt: Österleden behövs nu!

DEbatt: Österleden behövs nu!

Hans Peters (Kommunalråd C, Nacka) och Kristina Lång (Kommunalråd C, Värmdö) skriver om behovet av en förbindelse öster om Stockholm.

Hans Peters (Kommunalråd C, Nacka) och Kristina Lång (Kommunalråd C, Värmdö) skriver om behovet av en förbindelse öster om Stockholm.

"För Centerpartiet är det viktigt att effektiva trafiklösningar tar plats i stadsplaneringen. Österleden, som skulle kunna binda de norra och södra delarna av Stockholmsregionen, är en sådan lösning. Den skulle kunna minska trängseln, öka våra kommuners konkurrenskraft, ge utrymme för en levande stad samt ge medborgarna möjlighet till effektiva transporter" skriver kommunalråden.

För oss är klimatarbetet viktigt där bland annat förnyelsebara bränslen och en utbyggd cykel- och kollektivtrafik spelar en stor roll i regionen. Bilen som sådan kommer att fortsätta användas även i framtiden och där tror vi på en offensiv miljöpolitik som bevakar ny teknik och nya lösningar istället för att ta människors transportmöjligheter ifrån de. Centerpartiet på riks har även drivit frågan i Riksdagen med stor hänsyn till miljön och nu hoppas vi på att ett beslut kan förverkligas för våra växande kommuner i regionen.

- Nacka och Värmdö växer och det skapar nya möjligheter. Vi ser positivt på detta och det behövs fler möjligheter till goda kommunikationer så att vi kan fortsätta växa på ett bra sätt och motverka trängsel för våra medborgare. Genom att underlätta för människor att transportera sig ökar också tillväxten i regionen, säger Hans Peters (C).

Länk till artikeln: https://www.nvp.se/NVP-Asikt/Debatt/c-osterleden-behovs-nu