• / Nyheter
  • / Vi höjer ambitionen för avfallshanteringen

Vi höjer ambitionen för avfallshanteringen


Nu under hösten övergår vatten - och avfallsfrågorna från natur- och trafiknämnden till ett nytt kommunalt bolag, Nacka Vatten AB. Det ger oss möjligheter att sätta extra fokus på avfallshanteringen i kommunen.

I Nacka finns i dagsläget cirka 40 400 hushåll och knappt 99 000 invånare. Av dessa bor cirka 15 500 i småhus. Resten bor i flerfamiljshus och en liten andel finns i specialboenden.

Många Nackabor är duktiga med att sortera avfallet i fraktionerna tidningspapper, glas, metall och plast som de lämnar på närbelägna återvinningsstationer.
När det gäller småhusområdena fungerar hanteringen av hushållsavfallet relativt bra, men kan bli bättre.

Knappt hälften av hushållen har två tunnor, en för matavfall som läggs i särskilda påsar och en tunna för övrigt avfall. Men det återstår att övertyga även de som i dag inte har det.

När det gäller flerfamiljshusen har man inte kommit lika långt. Särskilt gäller det äldre bostadsområden där det fortfarande finns sopnedkast och soprum eller sopsug.
I flerfamiljshusen är det ofta svårare att få till utrymme och göra ombyggnader för att kunna samla in matavfall. Bland hushållen i flerfamiljshusen är det bara 31 procent som sorterar.

Vi ser att inom det området måste kommunen och det nya bolaget Nacka Vatten AB höja ambitionsnivån. Det finns en tydlig utmaning i att få det att fungera bättre i flerfamiljshusen. Vår ambition är att det ska vara lätt att göra rätt.
Nacka kommun planerar för 20 000 nya lägenheter fram till år 2030.

När man bygger nytt har man alla möjligheter att ”bygga in” möjligheter för sortering. Och därför planeras också ett antal nya mini-ÅVC-anläggningar där man bostadsnära, inom 300 meter från bostaden, ska kunna lämna lite grövre sopor.
Fullskaliga återvinningsanläggningar finns i dag i Östervik och i Skuru.

En ny tillfällig ÅVC ska byggas vid Boovägen i Boo. Detta i avvaktan på en ny stor kapacitetsstark anläggning i Kil som ska drivas av Nacka och Värmdö tillsammans.
Sammantaget ligger vi hyggligt till men vi ska bli bättre och på så sätt uppfylla miljömålen.

Nacka Vatten tar sig nu an det arbetet och Centerpartiet har fått uppdraget att leda styrelsens arbete.


Håkan Ekengren, C, styrelseordförande i Nacka Vatten och Avfall AB
Hans Peters, C, Kommunalråd