• / Nyheter
  • / Centerpartiet föreslår att kommunen med hjälp av mass-sms ska informera nackaborna vid samhällsfarliga situationer

Centerpartiet föreslår att kommunen med hjälp av mass-sms ska informera nackaborna vid samhällsfarliga situationerInformera Nackaborna med hjälp av SMS vid samhällsfarliga situationer

Onsdagen den 9 november drabbades Stockholmsområdet av den värsta snökanonen på många år. I Nacka föll 54 centimeter snö och ställde till med enorma problem. Köerna växte snabbt och många människor kunde varken ta sig till eller från jobbet, skolan eller andra ställen. Alla bussar i hela Nacka-Värmdö ställdes in och Saltsjöbanan gick med mycket oregelbunden trafik. Situationen för blåsljuspersonal var fullkomligt ohållbar. Ambulanserna kom inte fram till patienterna och sjukhusen, räddningstjänsten kunde inte ta sig ut och polisen hade stora svårigheter att ta sig fram. Snöröjningen fungerade inte på grund av alla bilar som orsakade de enorma köerna. Hela situationen blev samhällsfarlig och orsakade samhället enorma kostnader.

För att undvika liknande situationer i framtiden vore det bra om kommunen med hjälp av mass-sms kunde varna Nackaborna för att ge sig ut i trafiken och uppmana dem att stanna inne. Det finns tydliga exempel på hur effektivt ett mass-sms kan vara. Det märktes om inte annat vid vattenföroreningen i Boo där invånarna snabbt blev underrättade om bakteriförekomsten. Förhoppningsvis blir det en snabbare väg för informationen och fler väljer kanske att stanna hemma och framförallt inte ge sig ut på vägarna i onödan. Genom att fler väljer att stanna hemma kan trafikproblemen minska och samhällsviktiga funktioner såsom blåljusen faktiskt får möjlighet att göra det de ska.

Därför föreslår Centerpartiet:

att Nacka kommun vid samhällsfarliga situationer skickar ut sms till kommuninvånarna och uppmanar dem att vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder samt informerar om var en kan vända sig om en behöver hjälp eller mer information.

Johan Krogh

Ersättare Natur- och trafiknämnden


Läs en intervju med Johan Krogh i Mitti