• / Nyheter
  • / Dags för ny upphandling av bibliotekstjänster!

Dags för ny upphandling av bibliotekstjänster!


  • I kväll fattade kulturnämnden beslut om att genomföra Nacka kommuns andra upphandling av bibliotekstjänster. Den första genomfördes 2011-2012. Den gäller driften av kommunens sex bibliotek under fyraårsperioden 2019-2022. Vi hoppas på stort intresse från anbudsgivare och att många bra idéer om utveckling och förnyelse kommer fram, säger kulturnämndens ordförande Hans Peters (C)
  • Kultur- och fritidsenheten kommer nu att ta fram ett förfrågningsunderlag som sedan kommer att offentliggöras och annonseras ut. Efter anbudstiden kommer en utvärdering att göras och nämnden väntas fatta beslut om tilldelning i juni 2017. Driftstart beräknas till 1 januari 2019, fortsätter Hans Peters (C)
  • Genom att sätta en gräns på högst tre bibliotek så skapar vi förutsättningar för att två eller fler entreprenörer kan komma att driva framtidens bibliotek i Nacka. Jag utgår också från att kommunen lägger egenregianbud, avslutar Hans Peters (C)

För ytterligare information:

Hans Peters

070-431 83 47

hans.peters@nacka.se