• / Nyheter
  • / Hans Peters svarar Khashayar Farmanbar om biblioteksupphandlingen

Hans Peters svarar Khashayar Farmanbar om biblioteksupphandlingen

Centerpertiets kommunalråd svarar Khashayar Farmanbar om biblioteksupphandlingen i Dagens Samhälle