• / Nyheter
  • / Centerpartiet vill öka framkomligheten på Skurubron

Centerpartiet vill öka framkomligheten på Skurubron

Politikerinitiativ om ökad framkomlighet på Skurubron i samband med incidenter

Flera gånger under hösten har det skett trafikolyckor i nära anslutning till eller på Skurubron vilket inneburit att trafikflödet på väg 222:an kraftigt begränsats eller helt stängts av. När sådant händer skapas långa köer vilket förutom att vara frustrerande för Nackaborna är direkt dåligt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, och även miljömässigt. Trafikverket beräknar att stopp i trafiken kostar 720 kr per bil och timme. Dessutom ökar riskerna i samhället när ambulans, räddningstjänst och polis får svårt att komma fram genom köerna.

Givetvis kommer de skadade och räddningspersonalens säkerhet i första hand, men i många olyckor eller incidenter finns som tur är inga svårt skadade personer. Vad kan man då göra för att minimera trafik- och framkomlighetsproblem i samband med olyckor och incidenter? Nacka kommun bör ta upp en diskussion med Trafikverket om att iordningställa två uppsamlingsplatser, en väster om bron och en öster om. Där kan de personer som varit inblandade i olyckshändelser undersökas av ambulanspersonal och polis kan tala med dem. Räddningstjänst och bärgare kan då arbeta friare och effektivare med att sanera olycksplatsen och få bort de inblandade fordonen snabbare. Även arbetsmiljön för ambulans och polis blir bättre om de inte behöver arbeta på vägen utan att de direkt när de konstaterat att ingen är svårt skadad kan förflytta sig ned från 222:an till en uppsamlingsplats. Frågan om uppsamlingsplatser bör också aktualiseras i samband med nya Skurubrons utbyggnad som väntas starta nästa år.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta:

att uppta diskussioner med Trafikverket om iordningställande av uppsamlingsplatser, en på västra sidan om bron och en på östra sidan.

Nacka den 11 december 2017

Hans Peters (C)

Ledamot av kommunstyrelsen