Centerpartiet vill göra Baggenstäket till ett intressantare besöksmål

Nästa år är det 300 år sedan svenska och ryska militära styrkor drabbade samman i det som sedermera kom att kallas slaget vid Baggenstäket. Centerpartiet föreslår nu att Nacka kommun ska sätta upp förklarande skyltar så att besökare vid Baggenstäket ska kunna få en större förståelse för hur slaget gick till.

”Det är väldigt viktigt att belysa vår historia, framför allt den historia som har skett här i Nacka”

Under 2019 kommer HAMN-museet att uppmärksamma 300-årsminnet. Arkeologer har under 2000-talet gjort flera utgrävningar på slagfältet och andra platser på Skogsö och på så vis förändrat synen på slagets betydelse.

”Jag tror att uppmärksammandet av 300-årsminnet på HAMN-museet kommer att göra Baggenstäket till ett populärt besöksmål för många. Med informativa skyltar så kan vi göra denna plats till ett ännu mer intressant och besöksvärd.