C vill satsa 250 miljoner på 8 nya pendelbåtslinjer i Stockholmsregionen

Centerpartiet vill satsa 250 miljoner på nya pendeltbåtslinjer, bland annat på en linje mellan Fisksätra och Nybroplan via Tollare. Det skulle spara ca 25 minuter restid mellan Fisksätra och Tollare!

Centerpartiet vill åter göra Stockholm till en pendelbåtsstad. Detta har vi arbetat med under flera år i landstinget som lett till permanentande av de populära linjerna 80 (Sjövägen) mellan Nybroplan och Nacka och linje 89 mellan Stadshuset och Ekerö. Nu vill vi ta nästa steg och presenterar därför en storsatsning på pendelbåtstrafiken i Stockholmsregionen där flera kommuner såsom Värmdö, Järfälla och Täby får pendelbåtstrafik samt stora delar av Stockholms stad som ligger vid vatten.

- I en vattenstad som Stockholm vore det dumt att inte nyttja vattenvägarna bättre än vad som görs idag. Genom den här satsningen vill vi bygga ut smart och kapacitetsstark pendelbåtstrafik som avlastar en hårt belastad landtrafik och lockar fler att ställa bilen, säger Gustav Hemming (C), Miljö- och regionplanelandstingsråd.

- Genom att göra den här satsningen återuppbygger vi på allvar Stockholms som pendelbåtsstad. Det är en satsning som förutom att den förbättrar människors möjligheter att pendla med båt också stärker hela regionens attraktionskraft som sjöstad, fortsätter Gustav Hemming.

 

Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/centerpartiet-i-stockholms-stad/pressreleases/c-vill-satsa-250-miljoner-paa-8-nya-pendelbaatslinjer-i-stockholmsregionen-2637523