• / Nyheter
  • / Hans Peters: Förebygg bränder och satsa på rätt utrustning

Hans Peters: Förebygg bränder och satsa på rätt utrustning

Sommaren 2018 går till historien som den torraste och varmaste sommaren på väldigt många år, i alla fall sedan år 1756 i Stockholm. Många bränder har rasat runt om i landet under flera veckor. Även i Nacka har det brunnit, både i Älta och i Ryssbergens naturområde i centrala Nacka. Brandmän från Södertörns brandförsvarsförbund har hjälpt till att släcka bränder i Hälsingland och Dalarna. Ett stort tack till dem för hedervärda insatser.

Personal från Södertörn i form av brandmän och ledning gjorde också skillnad vid bekämpningen av den stora branden i Västmanland sommaren 2014. Förbundet har med tiden skaffat sig stor erfarenhet av att släcka stora skogsbränder.

Händelserna denna sommar, också med tanke på stora översvämningar i samband med skyfall visar på behovet av ökad beredskap för extrema väderhändelser som kommer att bli vanligare i takt med ett varmare klimat. Sverige har nu fått samma problem med bränder sommartid som man länge haft i medelhavsområdet. Där har man byggt upp kompetens och skaffat sig utrustning som håller måttet, t.ex. i form av flyg som man vattenbomba i stor skala.

När bränderna är släckta och hösten närmar sig är det läge att summera insatserna och dra slutsatser. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) måste utvärdera gjorda insatser, men några saker kan man nog redan nu säga och det är att flyg som kan vattenbomba behöver köpas in och att beredskapen behöver öka och att fler behöver utbildas i att släcka bränder i skog och mark. Här kan säkert Södertörns brandförsvar spela en viktig roll. Det är också viktigt att arbeta ännu mer förebyggande. Det gäller utbildning och information samt mer folkbildning kring riskerna med öppen eld i naturen, t. ex vid grillning och förbränning av trädgårdsavfall i bostadsområdena. Information måste finnas och ges också på andra språk, åtminstone de större invandrarspråken. Information kring brandrisker skulle också kunna ges i samband med SFI och samhällsintroduktion.

Hans Peters

Kommunalråd (C), Nacka

Ersättare i direktionen för Södertörns brandförsvar